+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Biyolojik yasa ile kaza arasında ne tür bir ilişki vardır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyolojik yasa ile kaza arasında ne tür bir ilişki vardır?
  Biyolojik yasa ile kaza arasında ne tür bir ilişki vardır? 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Biyolojik yasa ne demektir?
  Biyolojik yasa ne demektir
  Biyoloji, canlıların doğması, gelişimi, üremesi, canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış evrelerini, yapı ve işlev bakımından canlıların özelliklerin inceleyen bilim dalıdır Biyolojik yasalar biyoloji bilimin, canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır

  Biyolojik yasaların özellikleri nelerdir?

  Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir
  Yüce Allah Kur'an'da bazı biyolojik yasalara dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler vermektedir Bu konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:
  "Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık" (Hicr suresi, 22)
  "Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik" (Şuarâ suresi, 7)
  "Allah her canlıyı sudan yarattı İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür Allah dilediğini yaratır (Nur suresi, 45)
  "Size tohumlar bitkiler( ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe suresi, 14-16)


  Biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir

  Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir Biyolojik yasalar doğadaki mükemmel dengenin bir sonucudur ve Allah'ın sonsuz güç sahibi olduğunun bir göstergesidir
+ Yorum Gönder