+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar Konu Anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar Konu Anlatımı
  Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar Konu Anlatımı 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Türkçe Sözcüklerle İlgili Kurallar

  1. Türkçe sözcüklerin sonunda “b, c, d, g” harfleri bulunmaz.
  Örnek:
  Diyalog, Hac, Yâd
  2. Türkçe sözcüklerde yan yana iki sesli harf bulunmaz.
  Örnek:

  3.Türkçe sözcüklerin başında iki sessiz harf yan yana bulunmaz.
  Örnek:

  – Star, Plan, Profesör
  4.Türkçe sözcüklerin köklerinde iki aynı sessiz harf yan yana bulunmaz.

  – Millet, Şiddet
  5.Türkçe sözcüklerde “b” harfinden önce “n” harfi getirilemez, bu nedenle “n” harfi “m” harfine dönüşür.
  Örnek:
  – Saklanbaç → saklambaç
  – Tenbel → tembel
  – Canbaz → cambaz
  6.Geniş yuvarlak sessiz harfler (o, ö) Türkçe sözcüklerin sadece ilk hecesinde bulunabilir.İlk heceden başka bir hecede bulunuyorsa, o sözcük ya yabancı bir kelimedir ya da “-yor” ekini almıştır.
  Örnek:

  - Salon, Geliyor
  7.Türkçe sözcüklerde “J” sesi bulunmaz.
  Örnek:

  meteoroloji, Jimnastik
  8.Türkçe sözcükler genellikle büyük ve küçük ünlü uyumuna uyar.
  Örnek:
  – Dünya (Büyük ünlü uyumuna uymaz)
  – Havuç (Küçük ünlü uyumuna uymaz)

+ Yorum Gönder