+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda ukrayna kırım tatarları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  ukrayna kırım tatarları

  Ukrayna kırım tatarları

  Kırım Tatarları, anavatanları Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım yarımadası olan Türk topluluğudur. Ukrayna'nın ana Müslüman unsurunu teşkil ederler.


  Yoğun olarak Kırım, Özbekistan, Tuna Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü bölge (Romanya ve Bulgaristan) ve Türkiye'de yaşarlar.

  Kırım Tatarları temel olarak üç farklı boya ayrılırlar:

  Türkiye'ye yoğun göç nedeniyle çok sayıda Kırım Tatarı kökenli olduğu bilinmekle birlikte, nüfus sayımlarında köken sorulmadığından kesin sayı bilinmemektedir.

  Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde ise, sürgündeki Kırım Tatarlarının Kırım'a geri dönmelerine izin verilmesine ve Rusların Ukrayna dışına göç etmesine rağmen, aşağıdaki demografik haritalarda da görüleceği üzere, eski yoğunluk oranlarına ulaşılamamıştır. 2001 Ukrayna nüfus sayımına göre Kırım Tatarları Kırım nüfusunun ancak yaklaşık %12,1'ini[3], Ukrayna'nın ise %0,51'ini meydana getirmektedirler. Kırım Özerk Cumhuriyeti dışında Ukrayna'da 4.800 Kırım Tatarı bulunmaktadır.
  Tarih

  Ana madde: Kırım Hanlığı

  Kırım Tatarlarının tarihinde Kırım Hanlığı oldukça önemli bir yer tutar. Döneminde siyasi ve askerî gücüyle, Osmanlı İmparatorluğu birliğindeki iyi statüsüyle, bölgesinde önemli bir güç olmuştur.
 2. Zarafet
  Üye

  Kırım Tatarları, aynı zamanda ülkenin aslı Müslüman unsurunu da teşkil ederler. Kırım Tatar problemine her zaman özel bir önem vermekte, bu da Kırım Tatar halkının kaderini olumlu bir şekilde etkilemektedir. Söz konusu vakalar Kırım tarihinde çok önemli bir rol oynamış olmakla birlikte, bugünkü Kırım Tatarlarının etnik, linguistik, kültürel ve tarihî özelliklerini böyle sade bir formül ile izah edebilmek mümkün değildir
+ Yorum Gönder