+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Belçika Hakında bilgi ve açıklamalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Belçika Hakında bilgi ve açıklamalar
  Belçika Hakında bilgi

  Belçika (Hollandaca: België, Fransızca: Belgique, Almanca: Belgien), Batı Avrupa'da bulunan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkedir.
  Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup, Felemenkçe'nin resmi dil olduğu Flaman Bölgesi (Vlaanderen), Fransızca'nın resmi dil olduğu Valonya (Wallonia) ve her iki dilin de resmi dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi (Brussel Hofstedelijk Gewest, Région de Bruxelles-Capitale)'nden oluşur. Son olarak, tamamı Valon Bölgesi'nin sınırları içinde kalan ve Almanya'ya komşu Almanca konuşan küçük bir topluluk (Deutschsprachige Gemeinde), Valon bölgesine bağlı olmakla birlikte bazı alanlarda özerkliğe sahiptir ve yaşadıkları bölgede Almanca resmi dildir.
  Belçika'nın batısında Kuzey Denizi, kuzeyinde Hollanda, doğusunda Almanya ve Lüksemburg, güneyinde Fransa yer almaktadır.

  Coğrafya

  Konum

  Belçika, 50°50K 4°00D koordinatlarında bulunur. Batı Avrupa'da Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Karasuları 12 deniz milidir. Toplam kıyı uzunluğu 73.1 kilometredir.
  Arazisi: 30,527767678 km²
  Göller ve akarsular: 250 km²
  Denizler: 3,462 km²
  Toplam yüzölçümü: 33,990 km²
  Belçika'nın kara sınırlarının toplam uzunluğu 1,482 kiloemetredir. Bunun;
  645 kilometresini Fransa, 153 kilometresini Almanya, 150 kilometresini Lüksemburg, 460 kilometresini Hollanda oluşturur.

  Dağlar

  Belçika'nın denize kıyısı olan ve denize yakın yerdeki toprakları oldukça düz ve engebesizken, doğu ve güneydoğu topraklarında birçok dağ ve tepe bulunur. Belçika'da 200 metreden yüksek olup dağ tanımlamasına giren yükseltiler şunlardır;
  Signal de Botrange (694m)
  Baraque Michel (674m)
  Baraque de Fraiture (652m)
  Mont-Rigi (610m)
  Massif de Saint-Hubert (589m)
  Plateau de Recogne-Bastogne (569m)
  Côte de Stockeu (506m)
  Croix Scaille (505m)
  Vaalserberg (323m)

  Başkent Brüksel'in en önemli simgelerinden Manneken Pis

  Akarsular

  Ülke akarsu ağı bakımından fazla zengin değildir. Ülkedeki başlıca akarsular ve uzunlukları şöyledir.
  Schelde (Hollandaca) veya Escaut (Fransızca) : 200 km
  Maas (Hollandaca) veya Meuse (Fransızca) : 183 km
  Ijzer (Hollandaca) veya Yser (Fransızca) : 50 km
  Diğer akarsular
  Maquenoise'ta : Oise kaynağı ‡Seine nehri (Conflans-Sainte-Honorine'de, Fransa)
  Biraz akarsular (önemli Sûre (Fransızca) / Sauer (Almanca)) ‡Moselle (Fransızca) / Mosel (Almanca) ‡Ren nehri
  İklim

  Belçika'nın iklimi deniz etkisi ile oldukça ılımandır, kışlar yağışlı geçmesine rağmen havalar aşırı soğuk olmaz, Ocak ayında ortalama sıcaklık 3°C, Haziran ayında ortalama sıcaklık 18°C'dir. Yıl boyunca bulutlu günlerin sayısı oldukça fazladır.

  Nüfus grafiği

  Demografi

  Nüfus

  2006 yılında Belçika'nın tahminî nüfusu 10,379,067'dir. Bu veriler ışığında nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı söyledir;
  0-14 yaş: %16.7 (erkek 883,254/kadın 846,099)
  15-64 yaş: %65.9 (erkek 3,450,879/kadın 3,389,565)
  65 ve üzeri: %17.4 (erkek 746,569/kadın 1,062,701)
  Nüfusun ortalama yaşı;
  Genel toplamda: 40.9
  Erkeklerde: 39.6
  Kadınlarda: 42.1
  Nüfusun artış hızı %0.13 olup bebek ölüm oranı 4.62'dir. Erkeklerde ortalama yaşam beklentisi 75.59 yıl kadınlarda 82.09 yıldır. Nüfusun etnik yapısının %58'ini Flamanlar, %31'ini Valonlar (Fransız Belçikalılar) oluştururken, 71.000 Alman, 200.000 Türk bulunmaktadır. Ülkede yaşayan Türklerin %75'i Belçika tabiyetide almışlardır.[1] Bunun dışında Faslı ve Cezayirli göçmenlerde bulunmaktadır.
  Din
  %75 Katolik
  %25 Müslüman, Budist, Ateist azınlıklar
  Diller

  Belçika'nın üç resmi dili vardır, üç bölgeli bir devlet yapısına sahip olan Belçika'nın resmi dilleri, Hollandaca, Almanca ve Fransızca'dır. Bu dilleri konuşanların nüfusa oranı;
  %60 Hollandaca
  %40 Fransızca
  %1 Almanca (Almanların herbiri yukarıdaki dillerden en az birini bilir.)}}
  Tarih

  Belçika eski zamanlarda kelt kabileler tarafından yönetiliyordu. Bunlarden en önemlileri Menapii idi. Roma zamanında Güney-Hollanda, Belçika, Kuzey-Fransa ve Batı-Almanya'nın bazı bölümlerinde yerleşik olan Kelt Kabileler “Belgae” olarak adlandırılıyorlardı.
  Bölge orta çağda derebeyliklerine bölünmeden önce Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Orta çağda (bugünkü bilinen Belçika), Fransa ve Alman İmparatorluğu arasında bölündü. Schelde akarsuyu bu iki imparatorluğun arasında sınır olarak kabul ediliyordu. Bugünkü Belçika bölgesi 15’nci yy.’da Habsburgers’lerin eline geçti ve 18’nci yy.’ın sonlarında Fransızlar tarafından zaptedildi.
  Napolyon’un 1815’teki yenilgisinden sonra Belçika, Fransa'ya karşı bir tampon bölge oluşturmak için Hollanda Birleşik Krallığı'na iltica etti. 21 Temmuz 1831 tarihinde Hollanda'dan ayrılıp, bağımsızlık ilan ederek meşruti monarşi yönetime geçmiştir. Belçikanın arma simgesi, “Birlikten Güç Oluşur” anlamını taşımaktadır. Bu birlik 1831'de 9 ilin birleşmesinde başarılı oldu ve bu dokuz ilin arması ülkenin arma levhasında temsil edildi.
  Belçika I. ve II. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edildi. Kuzeyde Hollandaca konuşan Felemenkler ve güneyde Fransızca konuşan Valonlar arasındaki gerginlik son yıllarda anayasal değişikliklere sebep oldu. Böylece Belçika üç bölgeli ve üç topluluklu bir federal devlet haline geldi.
  Belçika coğrafi ve demografik açıdan oldukça küçük bir ülke olmasına karşın, siyasi açıdan son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Ülkenin kuzey bölgesinde Flaman, güney bölgesinde Fransızve doğudaki çok küçük bir alanda da Alman toplulukları yaşamakta; bu üç ayrı topluluk Brüksel’deki Parlamentoda ayrı ayrı temsil edilmekte ve her birinin hükümeti de yine başkentte bulunmaktadır. Topluluk hükümetleri kültür, refah ve eğitim gibi bireylerle ilgili konularla da ilgilenmektedir. Topluluklar açısından var olan bu karma yapının yanısıra Belçika’da bir de bölgeler bazında ayırım bulunmaktadır. Aynı coğrafya bu kez ekonomik yetkilerin farklılaştığı üç gruba bölünmektedir: Flaman Bölgesi (Kuzeydeki Flaman toplumunun yerleşik olduğu bölge) Brüksel Bölgesi (Flaman Bölgesinin coğrafi alanı içersinde, fakat Flaman Bölgesi’nden ayrı) ve Valonların Bölgesi (Fransız ve Alman topluluklarının yaşadığıcoğrafyanın tamamı). Belçika’da siyasetin son 10 yılına damgasını vuran politika; Sosyal ve Hrıstiyan Demokrat partilerin koalisyonu olmuştur. Muhalefette ise Liberal ve Yeşilci partiler yer almaktadır. Belçika’nın komşuları: İngiltere, Almanya, Luxemburg, Fransa ve Hollanda’dır. Ülkenin, kıta Avrupası’nın merkezinde yer alan konumu, çok çeşitli ticaret yollarının Belçika’dan geçiyor olması, ekonomik açıdan son derece gelişmiş ülkelerle yakın komşuluğu ve AB kurumlarının Brüksel’de bulunması, Belçika’nın kıta çapındaki ekonomik ve siyasi önemini de arttırmıştır.

  İdarî bölümler

  Belçika'nın üç federal bölgesi ve on ili

  Belçika'daki idarî bölümler hemen hemen Türkiye'deki gibidir.[kaynak belirtilmeli]
  Bölgeler
  Brüksel Bölgesi (başkent Brüksel (şehir))
  Flaman Bölgesi (başkent Brüksel (şehir))
  Valonya (başkent Namur (şehir))
  Belçika'nın illeri

  10 ana il ve bunlara bağlı ilçe statüsünde belediyeler vardır.Şehirler yazılı değildir
  Flaman Bölgesi'nin illeri
  Antwerpen (il): 2,867 km² (başkent Antwerpen (şehir))
  Oost Vlaanderen: 2,982 km² (başkent Gent)
  Vlaams Brabant: 2,106 km² (başkent Leuven)
  Limburg: 2,422 km² (başkent Hasselt)
  West Vlaanderen: 3,144 km² (başkent Brugge)
  Valonya'nin illeri
  Hainaut: 3,786 km² (başkent Mons)
  Liège (il): 3,862 km² (başkent Liège (şehir))
  Luxembourg (il): 4,440 km² (başkent Arlon)
  Namur (il): 3,666 km² (başkent Namur (şehir))
  Brabant Wallon: 1,091 km² (başkent Louvain-la-Neuve)
  Şehirler

  Belçika nüfusunun hemen hepsi, %97.3'ü kentlerde yaşar, ülkedeki en büyük kentler;
  Brüksel (Brüksel Bölgesi)(1,006,749),
  Antwerpen (Antwerpen ilinin başkenti) (457,749),
  Gent (West Vlaanderen ilinin başkenti) (230,951),
  Charleroi (Hainaut)(201,373),
  Liège (Liège ilinin başkenti) (185,574)
  Brugge (Batı Flandra ilinin başkenti) (117,351)
 2. Mesport
  Moderators

  BELÇİKA BİLGİLERİ

  Ülkenin tam ismi : Belçika Krallığı Önemli şehirleri : Brüksel Antwerp Bruges Liege Uçuş süresi: 3 saat ( İyi yolculuklar.) Para birimi: Euro Yüzölçümü: 30510 kilometrekareSaat farkı: Saatlerinizi 1 saat geri alın Konuşulan Diller: Almanca Fransızca ve Flamanca Başkenti : Brüksel Sıcaklık : Ülkede okyanusal iklim etkilidir. Bütün mevsimler yağışlı geçer Nüfus: Yaklaşık 10 274 595 Vize: Schengen vizesi gerekmektedir

  ÖNEMLİ TELEFONLAR

  Nasıl telefon edilir: 00+90+alan kodu+telefon numarası. (Cep telefonları çalışmaktadır.) Türk konsolosluğu: Rue Montoyer 1000 Bruxelles Belgıque (32-2) 502- 27- 42 . 513- 68- 12 (32-2) 513- 33- 68 . 512- 44- 01 (32-2) 512- 44- 01 Telefon kodu : 32 (Anvers:3Bruges: 50 Brüksel:2 Gand:91 Liege:41 Lokaren:91 Ostende:59 ) Ambulans: 101 Polis: 100 NEREYİ GEZSEK?
  BAŞKENT: BRÜKSEL
  Grand Palace:Başkent Brüksel'in kalbinin attığı yer Grand Palace'dır. Belediye binasını Bira Müzesini Belçika Şehir Müzesini ve Belediye Sarayı gibi eserler Büyük Meydan'da toplanmıştır. Yılın belli zamanlarında burada kurulan çiçek pazarlarıyla ünlenmiş bir meydandır. Brüksel'in merkezi buluşma yeri ilan edilen Büyük Meydan'da bir çok şeyi bir arada yapabilme keyfini sürebilirsiniz. Kafelerin de oturup bir kahve içebilir restoranlarında midye yiyebilir dört köşe olan Büyük Meydan'ı büyük bir keyifle gezebilirsiniz.
  Manneken-pıs: 1619 yılında yapılmış "İşeyen Çocuk" heykelinin yapılışına ait bir çok efsaneler üretilmiştir. Bu heykelin yılın belli zamanlarında kıyafetleri değiştirilmektedir. Ve bu görsel şölende ziyaretçilerin ilgisini çeken unsurlardan bir tanesidir.
  Atomıum: 102 metre boyunda bir atom çekirdeğinin mikroskobik görüntüsüdür. Atom çekirdeğinin topaklarına çıkabilir ve burada Brüksel'i seyredebilirsiniz. Ve Atomıum'un bulunduğu yerin yemyeşil bir park olması da burayı ziyaret etmeniz için güzel nedenlerden bir tanesidir.
  Cinquantenaıre Parkı: Brüksel genel anlamda yeşil parkların çok fazla olduğu bir ülkedir. Bu konuda Brüksel'de bulunan en ünlü parklardan bir tanesi Cinquantenaıre Parkı'dır. Parkın içinde; Sanat Tarih Müzesi Camii Askeri Müze ve Otomobil Dünyası bulunmaktadır.

  ŞEHİR: BRUGES

  Belçika'dan yarım saatte bir kalkan trenlerle 25-30 dakikada ulaşabileceğiniz Bruges'da küçük dar sokaklar bu sokaklardan geçen bir çok bisiklet kullanıcısı ve küçük sevimli evlerin önünde dantel ören kadınlar en çok ilgi çeken şeylerin arasında yer alır.
  Burges için sakinlik ve romantizm kenti denilebilir. Huzur veren evleri sevimli ara sokakları ile Belçika'nın bir başka yüzünü anlatır gibidir. Faytonlarla gezi yapabilir midye tava yiyebilir. Belçika'nın ünlü olan biralarının nasıl yapıldığını izleyebilme olanağı sağlayan bira fabrikalarını gezebilir. Burges Nehri'nin etrafında yapabileceğiniz tekne turu ile şehre farklı bir gözle bakabilirsiniz. "Aşk Gölü" adı verilen gölde kuğuların ve ördeklerin süzülüşlerini izleyebilir tarihi binalarının güzelliğinde geçmişe keyifli bir yolculuğun ardından Michelangelo'nun Meryem ve Çocuk anıtını görebilirsiniz.
  Burges şehrine kış aylarında binlerce turist akın eder. Bunun nedeni ise "Buz Festivalinin" bu şehirde yapılıyor olmasıdır. Eğer Belçika seyahatiniz kış aylarına denk gelirse buz festivalinde yapılan nefes kesici heykelleri izleme fırsatını kaçırmayın.
  ŞEHİR: GHENT
  Brüksel'e 55 kilometre uzaklıkta olan bu kentin diğer Belçika kentleri gibi gezilecek bir çok yeri vardır. Katedraller kiliseler büyük bir keyif alacağınız kanal turu gezileri ve buna benzer bir çok özelliği sayesinde bambaşka duygular kaplar insanın içini Gezerken etrafınızda bulunan rengarenk açmış çiçekler sizi şaşırtmasın! Bu kent özellikle begonya çiçekleri ile meşhurdur. Her yerin rengarenk olması kente ayrı bir özellik katmaktadır.
  Ghent'i simgeleyen bir çok yapı vardır.
  Kontun Kalesi: Bir zamanlar hukukçu kontlara ev sahipliği yapan bu yer birçok değişik amaçlar için kullanılmıştır. Fakat şu anda hapishane dönemlerinden kalma işkence aletlerinin sergilendiği bir müze haline getirilmiştir.
  Belfry Kulesi: 1300'lü yıllarda yapılmış olan bu kule aynı zamanda saat kulesi olarak da kullanılmaktadır.
  St. Nicholas Kilisesi: 12. yüzyıldan kalmış olan bu eser restore edilerek şu andaki büyüleyici görüntüsüne dönüştürülmüştür.
  ŞEHİR: LEUVEN
  Belçika'dan terenle 20 dakikada ulaşabileceğiniz bu şehrin tipik Belçika mimarisinin izlerini taşımasının dışında yıllardır Avrupa'nın en önemli üniversite şehirlerinden biri olması ile meşhurlaşmıştır. Bir yanda tarihi güzellikleri bir yanda minik sevimli evleri ve bir yanda üniversite şehri olmasının getirdiği kıpırtı canlılık tüm şehrin içine işlemiş gibidir sanki
  Ghent ve Leuven Avrupa ülkeleri arasında en iyi üniversite şehri olma yolundaki ilerlemeleri sayesinde gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. Birçok kültürel yapı kütüphaneler ve tabii ki de öğrenci şehri olması nedeniyle bu şehirlerde bulunan birçok restoranda gayet uygun fiyatlara leziz yemekler yiyebilme imkanı sizlere sunuyor.
  NE YESEK?
  Belçika mutfağının Fransız mutfağına benzetilmesinin en büyük nedeni şarap ve peynire düşkünlüklerinden olsa gerek Ancak Belçika mutfağı sadece şarap ve peynirden oluşmamaktadır. Masalarından eksik etmedikleri yiyecekleri patatestir. Belçikalılar kıtlık dönemi geçirdiği günlerde patatese çok fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Patatesten envai çeşit değişik yemek üretmiş ve günümüzde de lüks restoranların mönülerinin baş sayfalarında patates ve patates yemekleri yer almaktadır.
  Belçika çikolataları bütün dünyada ün yapmış ve büyük bir marka haline gelmiştir. Belki daha önce bu çikolatayı denediniz. Fakat anavatanında tadına bakmak ayrı bir keyiftir. Belçika çikolataların sunulduğu dükkanların vitrinlerinin lezzetli dekorasyonu sizi istemeseniz de içine çekmeye başaracaktır.
  Waffle bilindiği üzere ülkemizde de son yıllarda tadı ve göz doyurucu görüntüsü ile bir çok insanın en sevdiği yiyecekler arasında yer almaktadır. Waffle; krep tarzında bir hamurun içine envai çeşitte çikolata meyve kuruyemiş gibi yiyecekler katılarak yapılan bol kalorili bir tatlıdır. Waffle'ın ne kadar tadını biliyor olsanız da Belçika çikolatası ile denerseniz hiç pişman olmazsınız.
  NE ALSAK?
  Belçika'da en ünlü olan şey danteldir. Çeşitli bölgelerde bulabileceğiniz ve özellikle Antwerp'te ara sokaklarda kadınların el emeği ile ördüğü dantellerden satın alabilirsiniz. Antwerp'te ayrıca bir çok kuyumcuyu da bir arada bulabilirsiniz. Fakat Antwerp'te bulunan kuyumcularda atın ve gümüşten çok ışıl ışıl pırlantalar satın alabilirsiniz.

+ Yorum Gönder